web dizajn

e-TISAK aplikacija

Uz našu online aplikaciju e-TISAK s lakoćom ćete oblikovati, pripremiti i naručiti svoje tiskovine.
Ako se bavite tiskarskom djelatnošću, ponudite ovu uslugu svojim klijentima.

Tvrtka Pintardesign u suradnji sa Grafik.net, koja je jedna od vodećih kuća grafičke industrije u Hrvatskoj i regiji te je poznata kao tvrtka koja nudi cjelovita rješenja za interaktivne grafičke komunikacije, realizirali su projekt e-TISAK.

e-TISAK aplikacija omogućuje oblikovanje i naručivanje posjetnica, memoranduma, brošura i ostalih tiskovina u bilo kojem trenutku, iz udobnosti svog doma /ureda - bez potrebe za telefonskim pozivom ili posjetom tiskare. Korištenjem jednostavne upravljačke konzole, klijentu je olakšana izrada i naručivanje tiskovina. Ovaj sistem podržava tako poslovne (korporativne) korisnike, kao i privatne (pojedinačne) naručitelje. e-TISAK svojim oruđima omogućuje brojne mogućnosti dizajna - jednostavnom upravljačkom konzolom omogućuje upotrebu i korisnicima početnicima, a kvalitetnim oruđima može zadovoljiti i naprednije korisnike s većim iskustvom u grafičkom dizajnu i pripremi za tisak. Nakon par godina rada uspjeli smo napraviti kompletan editor za vektorsku grafiku koji radi u svim modernijim preglednicima te je kompatibilan sa desktop alatima za grafičku pripremu (Corel, Illustrator ...). Mogućnosti editora su slične bilo kojem alatu za grafičku pripremu.

Proizvodi pripremljeni e-TISAK aplikacijom mogu se koristiti u digitalnoj, offset, sito ili tampon tiskarskoj tehnici. Prelaskom na vektorski format, e-TISAK aplikacija je postala moćan alat za izradu visokokvalitetnih tiskovina kako u malim tako i u velikim formatima a ispis u različitim formatima omogućuje svakoj tiskari da u potpunosti iskoristi internet kao medij za približavanje kupcima.

Izrada web stranica
izrada internet stranica izrada internet stranica
internet stranice
SEO Marketing - Optimizacija internet stranica - Hosting - Izrada web stranica - Nudimo web stranice i komercijalne internet stranice te grafički dizajn po mjeri
Pintardesign
grafički dizajn Optimizacija internet stranica

$1,000.00 5
5
3
55
5
5

1
Izrada web stranica
Pintardesign d.o.o.
izrada internet stranica web shop grafički dizajn
+ 385 1 62 83 561
e-mail: info@pintardesign.hr
Pavlovcani 14c
Jastrebarsko
Zagreb
Croatia
10450

2014-01-01 08:00
2014-01-01 16:00


5
5
3
2565
5
3

SEO Marketing - Optimizacija internet stranica - Hosting - Izrada web stranica - Nudimo web stranice i komercijalne internet stranice te grafički dizajn po mjeri.
web shop