program za autoskole

Aplikacija za autoškole

el-A modul jedinstvena je programska aplikacija za autoškole koja svojim postavkama i jednostavnim načinom
uporabe odgovara zahtjevima vlasnika autoškola, instruktora i kanditata - korisnika usluga autoškole.

Jednostavna upravljačka konzola omogućuje administratoru/vlasniku autoškole odličan uvid u statistiku aktivnosti pojedinih instruktora, njihove radne naloge, raspoloživost te broj sati vožnje s pojedinim kandidatima.

Posebna kvaliteta el-A modula je elektronski unos radnih naloga koji u potpunosti odgovaraju propisanom obrascu.

Instruktorima je, osim jednostavnog unosa radnih naloga, olakšana i komunikacija s kandidatima putem kalendara vožnje (sistem rezervacije termina).

Registrirani kandidati u mogućnosti su elektronskim putem provjeriti raspoloživost svojih instruktora te rezervirati željeni termin za vožnju. Omogućeno im je i rješavanje testova elektronskim putem (u definiranom vremenskom roku).

Iako svojom kompleksnošću el-A modul predstavlja inovaciju u programskim i portalskim rješenjima za autoškole, zbog jednostavne upravljačke konzole prihvatljiv je za uporabu i korisnicima početnicima.

el-A modul dijeli se na tri osnovne kategorije korisnika: administrator (vlasnik autoškole), instruktori, registrirani korisnici – kandidati.

Izrada web stranica
izrada internet stranica izrada internet stranica
internet stranice
SEO Marketing - Optimizacija internet stranica - Hosting - Izrada web stranica - Nudimo web stranice i komercijalne internet stranice te grafički dizajn po mjeri
Pintardesign
grafički dizajn Optimizacija internet stranica

$1,000.00 5
5
3
55
5
5

1
Izrada web stranica
Pintardesign d.o.o.
izrada internet stranica web shop grafički dizajn
+ 385 1 62 83 561
e-mail: info@pintardesign.hr
Pavlovcani 14c
Jastrebarsko
Zagreb
Croatia
10450

2014-01-01 08:00
2014-01-01 16:00


5
5
3
2565
5
3

SEO Marketing - Optimizacija internet stranica - Hosting - Izrada web stranica - Nudimo web stranice i komercijalne internet stranice te grafički dizajn po mjeri.
web shop